05 99 21 956 041 281 590 info@racunovodstvo-rozic.si
default-logo

V našem računovodskem servisu prisluhnemo in se stalno prilagajamo potrebam naših strank. Računovodske storitve opravljamo za podjeta in samostojne podjetnike, kot tudi za društva in kmete.

Za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje saldakontov
 • Izpis odprtih postavk
 • Obračun obresti
 • Priprava opominov
 • Priprava izvršb in pomoč pri izterjavi
 • Vodenje registra osnovnih sredstev
 • Obračun amortizacije
 • Odpise in prevrednotenja osnovnih sredstev
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za s.p.
 • Obračun plač
 • Vodenje kadrovskih evidenc (prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi, delovna dovoljenja,…)
 • Izdelava in obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • Izdelava in obračun pogodb o poslovodenju
 • Izdelava in obračun pogodb za začasno in občasno delo upokojencev
 • Priprava plačilnih nalogov in oddaja obrazcev za vsa izplačila – REK obrazci
 • Vodenje materialnega poslovanja
 • Izstavljanje računov, predračunov ali ponudb
 • Izdelava zaključnega računa: obračun davka od dohodkov pravnih oseb, davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
 • Izdelava medletnih bilanc
 • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov – za normirance
 • Izračun višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – za normirance
 • Ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – za kmete
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Izdelava rekapitulacijskih poročil in poročil o dobavah blaga
 • Vodenje blagajne
 • Vodenje plačilnega prometa – plačevanje preko spletnih bank
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil oz. leasingov
 • Informiramo o novih predpisih in svetujemo
 • Prevzem dokumentacije na sedežu vašega podjetja
 • Davčno in računovodsko svetovanje
 • Ostale storitve po želji stranke

Naše storitve

V našem računovodskem servisu prisluhnemo in se stalno prilagajamo potrebam naših strank. Računovodske storitve opravljamo za podjeta in samostojne podjetnike, kot tudi za društva in kmete.

Za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje saldakontov
 • Izpis odprtih postavk
 • Obračun obresti
 • Priprava opominov
 • Priprava izvršb in pomoč pri izterjavi
 • Vodenje registra osnovnih sredstev
 • Obračun amortizacije
 • Odpise in prevrednotenja osnovnih sredstev
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za s.p.
 • Obračun plač
 • Vodenje kadrovskih evidenc (prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi, delovna dovoljenja,…)
 • Izdelava in obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • Izdelava in obračun pogodb o poslovodenju
 • Izdelava in obračun pogodb za začasno in občasno delo upokojencev
 • Priprava plačilnih nalogov in oddaja obrazcev za vsa izplačila – REK obrazci
 • Vodenje materialnega poslovanja
 • Izstavljanje računov, predračunov ali ponudb
 • Izdelava zaključnega računa: obračun davka od dohodkov pravnih oseb, davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
 • Izdelava medletnih bilanc
 • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov – za normirance
 • Izračun višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – za normirance
 • Ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – za kmete
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Izdelava rekapitulacijskih poročil in poročil o dobavah blaga
 • Vodenje blagajne
 • Vodenje plačilnega prometa – plačevanje preko spletnih bank
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil oz. leasingov
 • Informiramo o novih predpisih in svetujemo
 • Prevzem dokumentacije na sedežu vašega podjetja
 • Davčno in računovodsko svetovanje
 • Ostale storitve po želji stranke